30 d’abr. 2021

Explotació laboral i atur en un mon de robots i intel·ligència artificial.

 El que ens venien pronosticant, i no s’acabava de produir, la extensió de la robotització i de la intel·ligència artificial en l’àmbit laboral comença ja a ser un fet.

El sector que més s’havia robotitzat va ser el de l’automòbil, la intensitat de robotització (nombre de robots per cada 10.000 treballadors) és entre 4 i 5 vegades més alta que en el conjunt industrial (1.196 contra 281). La robotització s’estén a d’altres sectors, així que el procés de destrucció de llocs de treball que ha patit el sector de l’automòbil, amb milers d’acomiadaments a tot el mon, s’estendrà a d’altres sectors així com les condicions de treball que generen també, la expulsió dels treballadors menys qualificats cap a feines més marginals i precàries (més dades a https://ifr.org/ ) .

Mentre el software d’intel·ligència artificial augmenta el control sobre els treballadors i empitjora el seu medi social, aïllant-lo i lligant-lo més curt, com està passant amb algunes aplicacions del teletreball.

La robotització i la Intel·ligència artificial s’aplica d’una manera molt especial a tasques “poc considerades”, tenen un risc d’automatització superior al 50% la preparació de menjar, la construcció, la neteja, la conducció de vehicles, l’agricultura, la confecció i els serveis personal, mentre que els alts comanaments i els polítics estan per sota del 30%.

 


La demagògia del capitalisme pretén que aquest desplaçament vers els marges i l’atur és “una oportunitat” per fer el “que tu vulguis” i per “formar-te” (o millor dit deformar-te) en un miratge de meritocràcia dels self-made-mens, mentre que l’esquerra de l’estat i el capital afegeix una renda bàsica que ens permetrà “cultivar-nos” (al respecte pot ser interessant, a partir del minut 20, mirar les opinions que una colla d’idiotes donen al vídeo de  https://www.enriquedans.com/2021/04/el-futuro-del-trabajo-un-documental-interesante.html ) .

14 d’abr. 2021

Les compres dels Mossos de la “secreta”.

Si anem seguint las adquisicions que ha anat fent la Direcció General de Policia per equipar als mossos dels medis necessaris per actuar encobertament ens podem fer una idea de l’abast de les seves activitats.

Per una part està la compra (com cada any) de roba de paisà per els mossos que actuen sense uniforme, per l’altra l’adquisició de dispositius d’escolta encoberta de conversacions i, el renting de vehicles camuflats.

Els mossos de paisà.

Com cada any, des de 2014, ha sortit el concurs de vestuari de paisà per els agents dels Mossos d’Esquadra (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=78578201&reqCode=viewCn), aquest any l’import (852.244€) ha estat semblant al de l’any passat, des de 2019 la despesa en vestuari de paisà ha estat de casi 2,5 milions d’euros. Des de 2014 l’adjudicatari ha estat sempre la empresa ITURRI, segurament aquest any també.


 

El sistema per repartir tot aquest vestuari és mitjançant vals bescanviables d’entre 20 i 364 euros, el nombre de vals depèn de l’activitat de paisà de cada mosso receptor, els de 364 molta activitat i els de 20 poca, l’activitat sense l’uniforme ve regulada per la Instrucció 18/2014 de 29 de desembre (http://www.elsindi.cat/pdf/juridiques/Instru18serveiNoUniforme.pdf ), en principi deixant a part alts càrrecs i buròcrates diversos tenen dret a aquests vals el mossos d’unitats que treballen encobertes (afers interns, investigació criminal, transports, les Àrees d’Informació Interior i Exterior) i d’altres més protocol·làries i d’escortes.

Amb aquestes dades no podem saber del cert quants mossos treballen habitualment encoberts, però segur que son més de 3.000 (http://negreverd.blogspot.com/2018/07/els-mossos-que-ronden-de-paisa-al.html, http://negreverd.blogspot.com/2020/04/mossos-desquadra-i-camuflatge.html ).

 Subministrament de quatre equips Micro-IP d’àudio encoberts amb comunicació IP per a la policia de la Generalitat.

Va sortir a concurs a finals de 2020 l’adquisició de 4 equips de Micro-IP per escoltes encobertes (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=69936170&reqCode=viewPcan).

Actualment el mossos disposen de 2 equips de captació i transmissió d’àudio, amb aquests dos equips es dona servei a unes 10 peticions anuals, ja que es solen deixar al menys un mes, amb la adquisició dels 4 nous equips es podran fer 60 escoltes a l’any...

Els vehicles camuflats:

Va haver un concurs per adquirir 300 vehicles camuflats (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=77738321&reqCode=viewPcan )cara a les darreres eleccions i la emergència COVID, desprès es va fer una nova licitació per el renting de 382 vehicles (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=79666948&lawType= ), però degut al secretisme (“per raons de seguretat”) no han publicat les característiques, encara que alguns dels lots porten l’especificació de logotipat i d’altres no.