25 d’oct. 2019

Hipocresia climàtica II. Les declaracions d’emergència climàtica.

Ja fa uns mesos que a nivell mundial hi ha una epidèmia de declaracions (purament declaratives) d’emergència climàtica, sobretot una mica abans i una mica desprès de les mobilitzacions mundials de 27S, cosa que denota el seu caràcter oportunista i de marketing polític, ja es deu haver arribat a les 2.000 declaracions de tota mena (o casi)... d’Universitats, de ONG, d’Ajuntaments, de Comarques, de Governs regionals i d’estats, tot plegat foc d’encenalls, molta declaració però sempre dins del marc del sistema estatal i capitalista (que per altra part no podria ser d’altra manera).
El Govern de Catalunya, naturalment, va ser un dels més matiners, en declarar la suposada emergència el 14 de maig d’enguany (https://govern.cat/govern/docs/2019/05/14/15/12/9ff53be9-20cc-4ce1-9c7c-cdd5dc762187.pdf).
A rebuf del 27S, el govern va anunciar un seguit de mesures fiscals (ja anunciades feia 3 anys quan es va promulgar la Llei de Canvi Climàtichttps://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/Llei_cc/docs/Llei_16_2017_CC_CAT.pdf), així com una “Cimera Catalana Contra el Canvi Climàtic” cap el febrer/març i una Taula Social del Canvi Climàtic que també fa tres anys que dona voltes entre consultes i processos participatius trucats.

21 d’oct. 2019

Les xiquetes i els xiquetsde Torrent espiats per l’Ajuntament, els mestres i els pares.

El municipi valencià de Torrent és una població de l’Àrea Metropolitana de valència, és bastant gran, te80.630 habitants, situat a la comarca de l’Horta Oest.
Aquest municipi, dins dels deliris per el control smart, fomentats per la UE,ha endegat unes «rutes escolars intel·ligents». De moment a 5 CEIP’s, i un IES, la excusa és la reducció d’emissions i la millora del tràfic resultants de la disminució de l’ús del cotxe per portar als nens al cole.
El finançament procedeix dels fons FEDER, concretament de la estratègia DUSI (Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat) de la UE. La subvenció en la seva totalitat és pel Pla Director Torrent Smart City, el conjunt de l’ajut assignat a Torrent (no sols per el tema de les rutes escolars) és de 5.526.970,67€. Les rutes formen part del paquet (https://www.esmartcity.es/comunicaciones/torrent-smart-medium-city-eficiencia-energetica-sensorizacion-ciudades-mediante-comunicacion-basada-tecnologia-plchttps://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-rutas-escolares-inteligentes-torrent-valencia).

11 d’oct. 2019

Hipocresia ambiental I. El cas de les Zones de Baixes Emissions.

Al mon hi han més de 1.200 milions d’automòbils 164 automòbils per cada 1.000 habitants. A l’Estat Espanyol hi ha 22 milions de cotxes (474 per cada 1.000 habitants) i a Catalunya 3,3 milions (441 per cada 1.000 hab.), Europa en ve a tenir uns 560 per cada 1.000 habitants, per contra encara hi ha llocs on la penetració de l’automòbil és casi nul·la com Etiòpia (1,6), Sudan (2,8), Bangladesh (4,5) o Burundi (6,0). L’any 2018 es van vendre un total de 95 milions d’unitats.
La contaminació atmosfèrica generada per els motors dels automòbils mata cada any a més de 8 milions de persones a tot el mon, també maten, per accidents de tràfic, a 1.250.000 persones. Tot això sense contar els danys als ecosistemes i als altres essers vius.