30 de març 2023

SILTEC, el “PEGASUS català” està molt actiu espiant als catalans.

No sols ens espia l’estat espanyol amb Pegasus (de la israeliana NSO https://www.nsogroup.com/ ), també la Generalitat ens espia (d’una manera semblant) mitjançant l’aplicació d’intercepció de les comunicacions SILTEC proporcionada per una altra empresa que comercialitza tecnologia israeliana EXCEM (https://excemtech.com ).

EXCEM no sols proporciona la plataforma d’intercepció sinó que gestiona també el funcionament i el manteniment (privatització de l’espionatge policial) mitjançant contractacions bastant opaques, de fet des de el contracte de 2017 (per valor de 4.084.000€) sols apareix un del suport i manteniment del SILTEC (351.221€)
EXCEM dona també servei a AENA i al Govern d’Andorra per espiar als seus ciutadans.
No podem docs avaluar quin us s’ha donat al “catalanpegasus”, perquè no hi ha dades accessibles, però en la relació de contractes menors de la Generalitat hi ha tot un seguit de set contractes a l’empresa DARA Informàtica per el subministrament de fungible per el SILTEC, no es detalla massa l’objecte del contracte, però en varies es diu que son DVD’s per el SILTEC, concretament 29.900 DVD entre 2016 i 2021 i si considerem que el gruix dels altres contractes de material “fungible” consisteix sobretot en DVD (els sobres son molt barats), llavors els més de 30.000€ gastats a DARA correspondrien aproximadament a 77.000 DVD’s, que a 4,7 GB de capacitat fan 361.900GB o sia 362 terabits, s'ha de tenir en conte que el robatori de dades al Clinic ha estat de 4 terabits.
Així docs el sistema SILTEC podem dir que no ha estat ociós i que els darrers anys (al menys fins el 2021) s’a mantingut bastant actiu. 

http://negreverd.blogspot.com/2022/04/el-pegasus-catala-el-sistema.html
http://negreverd.blogspot.com/2017/09/el-sistema-dintercepcio-de-las.html
23 de març 2023

Tots: la poli, hisenda, l’exercit la CNMC... estan interessats en el contingut del teu mòbil, i et volen espiar... vigila company!!

Es habitual en determinats ambients desconfiar dels telèfons mòbils, en principi en les comunicacions i també en la seva presència en reunions i activitats, aquesta desconfiança no es concreta generalment en accions o hàbits concrets. 

El que no es sol tenir en compte és el contingut del mòbil e si, pràcticament tots portem a la butxaca un estri on no sols hi ha l’historial de les cerques a internet, sinó també les converses per aplicacions de missatgeria, els correus electrònics, comtes de twiter i d’ales xarxes socials... actualment els mòbils son una gran font de dades sobre els seus usuaris, des de activitats polítiques o socials fins hàbits de consum i sobre la salut personal (la app lamevasalut, apps diverses sobre salut mentals, sexual... que descarreguem sense pensar en implicacions, wearables diversos...).

2 de març 2023

L’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, un pas més en la devastació del delta del Llobregat.

1.-Català
2.-Castellano

1.-Sobre les pistes de l’aeroport de Barcelona i la insostenibilitat del capitalisme.


El capital i l’Estat (Generalitat inclosa) tenen un  projecte per Barcelona, un projecte que és de fet únic, un sol projecte, encara que es barallin (o fingeixin barallar-se cara a la galeria) per motius polític/electorals o per qui es queda el tros més gran del pastis.

El projecte és únic: seguir devastant la zona (el poc que no ha estat devastat) i, si ara la industrialització ja no dona per tant (la producció industrial, l’explotació laboral i la seva nocivitat s’ha desplaçat a d’altres països), l’activitat del capital es desplaça cap el sector terciari de serveis (sobretot turístic, alguns el consideren el quart). 
En aquest sector tan la terra com els treballadors i la natura que inclou, passen a ser mercaderies. El ser mercaderia no preserva de la devastació sinó que la agreuja, necessita infraestructures (hotels, comunicacions...) i, el que no es devastat directament es banalitza i es converteix en parc temàtic paisatgístic. 

Aquest és el cas del tema de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, que darrerament ha revifat, amb el pacte de govern per els pressupostos i el reguitzell de propostes que ha generat.
Les propostes i amenaces de proposta de les que es te noticies son bàsicament 3 (encara que des de Foment del Treball diuen que en tenen 9):