8 d’ag. 2014

Els FGC desplegaran noves mesures de videovigilància intel·ligent als accessos a les andanes de Provença i Catalunya. SMART VIDEOVIGILÀNCIA

És un pas més en superar la necessitat de personal humà en la vídeo vigilància.
Es tracta d’un concurs per instal·lar cameres i software per detectar el “frau” del “trenet”, o sia entrar dos o mes persones, una darrera l’altra, marcant un sol viatge.
Es tracta d’instal·lar cameres i software capaces de detectar automàticament aquesta pràctica amb una baixa taxa de “falsos positius” i d’avisar als interventors de l’estació, enviant-lis una imatge dels practicants del “trenet”. En resum, es tracta de videovigilància intel·ligent, capaç d'interpretar allò que capta amb un grau de fiabilitat alta, distigeix entre determinades accions dels captats, poden distingir entre un nen petit que passa acompnyat per un adult i dos adults que passen un darrera l'altre.

Malgrat reconèixer que el nivell de “infractors” és molt baix (i per tant que la instal·lació no serà rendible en termes “econòmics”), tiren endavant un projecte de 100.000€... més despeses de manteniment... més despeses de personal... amb quina finalitat?, segurament amb la perspectiva provant aquest sistema per implantar-lo a d’altres estacions dels FGC i de Rodalies i també per mesurar el grau de rebuig i de resposta que puguin generar (entre elles nous trucs per escapar al control).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada