24 de set. 2015

Passejades d’observació del control social, una bona eina per prendre consciència:


Sovint no som conscients de l’abast del control social sobre les nostres vides, no som conscients del que quantitativament i qualitativament suposa.
Tot i saber que la posició d’un mòbil, encara que tingui la opció de GPS desactivada (o no en tingui), pot ser ubicada amb més o menys precisió, moltes vagades anem amb el mòbil a la butxaca sense prendre cap precaució quan anem a una mani o a una acció...
Tot i saber que el rastre de les targetes de crèdit permeten seguir els nostres passos i determinar moltes dades dels nostres costums i preferències les fem servir sovint masses vegades...
Tot i saber que tot el que fem a través d’internet queda registrat i pot ser rastrejat en qualsevol moment, fem servir ordinadors, telèfons i tablets particulars per fer tota mena de navegacions. ..

No es tracta de caure en el pànic permanent ni de sentir-se perseguit contínuament, l’estat i la policia te, segurament, una feina més urgent que perseguir-nos a nosaltres. Del que es tracta és saber esbrinar quan s’han de prendre precaucions, fins on han d’arribar aquestes precaucions i durant quan de temps les hem de prendre...
Per altra part el és cada cop més independent del factor humà, s’automatitza i s’abarateix i en un futur proper les precaucions s’hauran de prendre més sovint i durant temps més llargs... i potser durant tot el que serà la vida sotmesa a la dominació del sistema.
Un dels sistemes de control que s’està estenen ràpidament i que a vegades no es pren suficientment en consideració és el de la videovigilància (la videovigilància pública i la privada, sigui regulada o salvatge), cada cop hi ha més càmeres i cada cop sistemes més ràpids, àgils i de baix cost per analitzar les imatges.
És important prendre consciència de l’abast de la videovigilància i de la seva intromissió en la nostra vida quotidiana. Com eina per aquesta presa de consciència s’han estat provant passejades d’observació, una curta passejada d’un matí fa veure coses que el tràfec de la vida quotidiana ens eclipsa i ens emmascara.
La passejada és un mètode que no necessita especialistes ni coneixedors dels aparells, no necessita teòrics ni enginyers... de fet es pot limitar al recompte del nombre de càmeres que es poden observar al llarg de l’itinerari. Aquesta activitat bàsica es pot anar enriquint amb dades sobre el tipus de càmera, de programes d’identificació, amb informació de les lleis que emparen als observadors i ens desemparen a nosaltres...
Basant-nos en uns quants itineraris ja realitzats els darrers anys, hem elaborat un esquema bàsic, que amb algunes modificacions es pot adaptar a qualsevol lloc, queden per omplir el lloc, l’hora, el dia, el plànol de l’itinerari, la distància recorreguda... i com que és un document de text es pot afegir i modificar allò que es consideri necessari. Aquest recorregut bàsic i els exemples de Gràcia,  del Poblet (barri de Barcelona als voltants de la Sagrada Família), del Poble Sec, del Clot i de Manresa es poden baixar en el enllaços de més amunt.
No és un instrument per grans ciutats, alguns pobles, per exemple Sant Quirze de Besora, un poble d’Osona que no passa de 2.200 habitants, en una visita casual tenia càmeres a la estació de tren (més de mitja dotzena), a la farmàcia i a les 4 sucursals de bancs i caixes...

Oferim ajut per adaptar el material a cada situació local i per ajudar-vos a fer la passejada en si, si  voleu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada