3 d’ag. 2016

La nocivitat de la civilització industrial capitalista. Part i IV, una nocivitat omnipresent.


Aquesta és la darrera part de la sèrie sobre la nocivitat de la civilització industrial, pots consultar les altres tres parts a:

Quan parlem de la nocivitat de la civilització industrial capitalista no ens volem referir a la nociviltat difusa, sinó a la nocivitat (o al risc de que aquesta es faci real) localitzada, ens centrem en els sectors industrials actius, encara que també es podria parlar de la nocivitat de les cobertes de fibrociment estesa per tot arreu, o als disruptors hormonals infiltrats a tot arreu (des de l’aigua a la llet materna) (disruptors), al soroll inherent a la civilització industrial (soroll ) o a les emissions de totes les xarxes de telefonia, de wifi... (radiacions ), o les de les xarxes de distribució d’electricitat d’alta tensió.

A les parts I, II i III s’ha parlat dels residus industrials, de les instal·lacions radioactives i del risc químic lligat a les instal·lacions industrials, queda però una activitat necessària perquè totes les altres puguin funcionar, el transport de mercaderies... perilloses, de fet molts dels incidents més greus han estat vinculats al transport (l’accident dels Alfacs per exemple), però de fet en el transport es van produint pèrdues i mini-accidents que no es comptabilitzen i que ajuden a constituir l’ambient tòxic en el que vivim.

El país està creuat per multitud de vies de transport per gasoductes, oleoductes, etilenoductes, carreteres, línies de ferrocarril i escampats per ell hi han zones logístiques i d’intermodalitat i zones portuàries, unint les zones de producció, i de consum, d’aquí i d’altres països. El resultat és una malla atapeïda, més densa a la zona mediterrània, però que arriba fins ben amunt cap el nord, a la Cerdanya i a la Vall d’Aran.

UN INTENT DE BALANÇ:

Si es superposen el diferents mapes (de instal·lacions químiques seveso, radiològiques, dels diferents mètodes de transport) ens queda un mapa prou atapeït amb molt poques zones lliures. I com dèiem al començament queda molt per afegir a aquesta cartografia...

CONTRA EL PESIMISME:

Tinc el temor de que aquest 4 escrits sobre la nocivitat de la civilització industrial fomentin fins un cert punt el pessimisme, podria donar-se la excusa de que no es tracta de pessimisme, sinó d’optimisme informat.

Però es que hi han punt i raons a favor d’un cer optimisme (vestit de realisme informat), el sistema tecnoindustrial treballa en xarxa, la mina a cel obert precisa la factoria que transforma el mineral en matèria primera, el productor de matèria primera necessita la elaboradora de productes, la elaboradora de productes necessita els consumidors, però també els abocadors i els tractaments dels residus i la producció d’energia i el subministrament d’aigua i el seu sanejament...

Al mateix temps tots es necessiten els uns als altres, la depuradora necessita bens d’equip i matèria primera (reactius), les empreses d’extracció de minerals necessiten maquinaria, gestors de residus, energia... fins i tot els consumidors necessiten que les processin els residus, que els facilitin el subministrament d’energia i aigua... no son cercles (viciosos o virtuosos), la economia “circular” és una gran mentida. Son una xarxa de relacions de dependència on cada node depèn de l’altra, si es tallen les connexions entre nodes el conjunt de la xarxa s’ensorra!!.

A continuació és mostren una sèrie de mapes consecutius que poden donar una idea de l’abast de la nocivitat a Catalunya, a aquest s'han d'afegir els de les parts anteriors.

Aquests son els etilenoductes que creuen Catalunya


Gasoductes operatius.


Oleoductes
Transport perillòs en ferrocarril

Transport perillòs per carretera

 Instal·lacions de tractament de residus industrials


Focus d'emissions industrials a l'atmosfera
 
MES INFORMACIÓ SOBRE EL TEMA:

TRASCAT, Pla especial emergències per accidents en el transport

PLASEQCAT, PLA D’EMERGÈNCIA EXTERIOR DEL SECTOR QUÍMIC DE CATALUNYA

RADCAT, Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya

PENTA, Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós, Tarragona (PENTA)

PROCICAT,  PLA TERRITORIAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA

CAMCAT, Pla especial d’Emergències per Contaminació de les Aigües Marines

MAPA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA
http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada