3 de set. 2021

La «nova videovigilància» post-COVID. El cas d’Alacant.

 

Passat l’estat d’alarma, l’administració local s’ha desencallat una mica, no en l’atenció presencial als ciutadans, però si en la publicació de concursos, així molts plecs de contractació que van estar aturats s’han començat a moure, alguns exactament  iguals com estaven i d’altres amb modificacions notables.

Els canvis moltes vegades s’argumenten aprofitant la crisi de la COVID, que, com passa en el cas del jihadisme, és un pràctic comodí que justifica tot.

Cada cop es demanen noves implementacions en els sistemes de videovigilància, així, casi tots volen la lectura de matrícula, la marca i el color  dels automòbils, algun plecs parlen ja de termovideovigilància (https://cuadernosdeseguridad.com/2020/05/innovacion-tecnologia-temperatura/  ) i d’altres de control del trencament de confinaments, detecció de mascaretes....

 

Alacant, una avançada de la videovigilància moderna.

 

Alacant no és una ciutat novella en el tema, ja te un parc instal·lat força important, encara que no hem trobat una informació recent ben sistematitzada, hi ha càmeres de control del tràfic, de seguretat ciutadana, i cal afegir-hi un nombre semblant per vigilar parcs i jardins, tenim doncs que a Alacant deu haver aproximadament mes un centenar de càmeres.

De fet segons el plec de condicions tècniques del concurs “DESARROLLO DE LA INICIATIVA ALICANTE SE MUEVE” (https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/059faa8d-179c-4301-846f-74427997ba2f/DOC20190103142237PPT+099-18-SP+SMART+ALICANTE.pdf?MOD=AJPERES  ) actualment hi ha 46 càmeres analògiques i 45 digitals per el control del transit.

Cap el 2012 l’Ajuntament d’Alacant va mantenir una discrepància amb el Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers sobre les càmeres de videovigilància que s’havien instal·lat aquell any (de fet la baralla era per qui feia el control de les imatges i qui hi tenia accés). En els documents de l’Agencia Espanyola de Protecció de dades (AEPD https://www.aepd.es/) es detallen 41 càmeres, 6 al parc Ereta, 12 al Palmeral, 12 a lo Morant, al Col·legi 54 5 i finalment 6 al Col·legi Gloria Fuertes, l’AEPD va resoldre que violaven l’article 6.1 de la LOPD i ordenava la seva retirada (resolució R/01620/2013), posteriorment amb la desconnexió de les càmeres l’expedient va ser arxivat.

 

La videovigilància en espais escolars.

 

És especialment destacable la pretensió de videovigilar centres educatius, de fet la Generalitat te una resolució (12/3/2013) que regula les càmeres als instituts i escoles, segons dades periodístiques un 20% dels IES tenen instal·lat algun dispositiu de vídeo vigilància.

El cas de l’escriptor Luis Leante és força il·lustratiu del clima que genera la videovigilància. Luis, premi Alfaguara de novel·la 2007, donava classes de Llatí al IES «el Pla» d’Alacant, la direcció del centre (amb l’aprovació de Consell Escolar) va instal·lar varies càmeres, una d’elles  enfocada a la sala on Leante donava les classes. Leante mantenia un conflicte amb la direcció, indignat, va arrancar 3 càmeres i va ser detingut per la policia, prèvia denuncia de la direcció per robatori. La cosa va acabar en falta i Leante va deixar la docència al cap de poc temps.

Ja el 2008 la Delegació del Govern va tirar enrere el projecte de videovigilar 58 escoles públiques.

La videovigilància deixa en segon termini l’aprenentatge dels rols socials i la submissió a la jerarquia a les escoles i instituts (al menys a les escoles i instituts de zones desfavorides) i passa a ser prioritari constituir magatzems de nois problemàtics per el sistema, als que s’ha de controlar mantenint-los dins les institucions, convergents amb els sistemes punitius.

 

El projecte de control smart de la mobilitat a Alacant.

 

Aquest mes de Juny s’ha aprovat la instal·lació de videovigilància intel·ligent als parcs empresarials de la ciutat el concurs te un import de 584.635€, concretament a les Atalayas, Pla de la Vallonga, Llano del Espartal, Aguamarga y Garrachico, aquestes càmeres serviran per controlar el tràfic… i els accessos. Aquest projecta va lligat a un marc més ampli de sensorització sense massa sentit pràctic més enllà de la escenificació smart city (soroll, temperatura ambient...).

També s’han adquirit 21 càmeres termogràfiques per controlar la temperatura (dada sanitària) dels treballadors i dels visitants. El 2020 es va instal·lar un sistema d’aforaments de les platges de la ciutat mitjançant visió artificial, el sistema de visió també permet controlar l’acompliment de la «distància social».

El projecte estrella és el programa «Alicante Se Mueve: Being Smart» dotat amb casi 3 milions d’euros, un 60% de Red.es i un 40% municipal cofinançat per FEDER (https://www.red.es/redes/sites/redes/files/alicante.pdf ).

Es tracta de muntar una malla de 156 càmeres de videovigilància, amb càmeres intel·ligent, amb lectura automàtica de matrícules, detecció d’objectes (mínim bicis i vianants)  i amb anàlisi del moviment dels vehicles... Paral·lelament es desplegarà una xarxa de sensors (WIFI, Bluetooth... altres de la telefonia) per complementar la informació obtinguda amb les càmeres.

Totes les càmeres, les 156 noves i les 91 antigues (total 247) estaran connectades a un sistema de gestió big data per poder fer prediccions de congestió i incidències.

L’objectiu declarat és establir una zona baixa en emissions (ZBE) a Alacant amb la corrua de sancions que comporta, però hi ha altres aplicacions de control social, com era d’esperar relacionades amb les «emergències sanitàries» que sembla que seran la motivació (aparent) predominant en el futur (http://negreverd.blogspot.com/2018/03/control-social-versus-contaminacio.html ).

El millor exemple que hem trobat és el PPTP de la videovigilància del municipi de Valdemorillos, un municipi de Madrid d’uns 13.000 habitants (21 càmeres), que ha tret a concurs un sistema de videovigilància molt aclaridor,  transcrivim la part més interessant:

 

«El Sistema permitirá gracias a su integración con las Bases de Datos Policiales y Municipales en tiempo real los siguientes tipos de alertas:

 

Alertas de Vehículos: Abandonados, Sin Seguro, Sustraído, ITV Caducada, Conductor y Vehículos Interés Policial.

Alertas Conductor/Propietario: En Expedientes Interés Policial BB.DD. Policiales, DGT, (sin permiso conducir), BB.DD. Municipales (Recaudación, Padrón, IBI, etc.).

Registros Automáticos:

Permitirá los siguientes registros de forma automática en la Base de Datos Policial.

 

Registro Automático de Registro de Control de Vehículos: Permite realizar de forma automática el registro de control de vehículos y conductores en el Sistema de Gestión Policial.

Registro Automático de Registro de Identificación de Personas: Permitirá el registro de Identificación de Conductores.

Registro Automático de Incidencias en Vehículos con integración con Sistema de Gestión de llamadas de Emergencias Sistema Policial Ayuntamiento.

Registro Automático Denuncias de Tráfico/ORA: Con la obtención de la filiación del Vehículo y Propietario, Datos Infracción (Lugar, Fecha, Precepto Infringido, fotografía, etc.,), sin necesidad de teclear datos infracción se registrado en sistema Gestión de Multas.

Registro Automático Denuncias/Expedientes Administrativos.

Registro de Control vehículos en vías públicas: para censos y/o auditorias, de tipos de vehículos que circulan o estacionan en determinadas calles, zonas (centro, polígonos, etc.) del municipio para

posterior análisis de información de tráfico, investigaciones policiales, búsqueda de vehículos.

Otros Registros y Controles: El sistema además nos permitirá obtener información en tiempo real información relacionada con necesidades que tiene la policía con respecto a información necesaria

para el control del estado de alarma que ha ocasionado el COVID-19, información sobre las personas relacionadas con los vehículos como:

 

-Si es residente o empadronado en Municipio.

-Mediante la geolocalización permite obtener la distancia con lugar identificación con lugar de residencia.

-Si está reclamado en alguna incidencia, requisitoria policial, orden de alejamiento, etc.

-Historial de incumplimientos de confinamiento y de denuncias.»

 

També és interessant veure com els fons europeus van, en molt bona part al control social, Estepona instal·larà 144 càmeres finançades per FEDER al 80%, Paterna invertirà 600.000€  en el control de 300 dispositius, la Comarca d’Antequera amb cofinançament FEDER... i moltes altres.

 

El control social s’estén, aprofitant la COVID i els problemes de contaminació.

 

Queda clar que els sistemes de control del transit tenen usos diversos, la majoria d’ells centrats en el control social i allunyats de la idea de la “mobilitat sostenible i segura” (per altre part devastadora i dominant) que prediquen per enredar-nos, mobilitat per anar a produir i per anar a consumir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada