30 de març 2023

SILTEC, el “PEGASUS català” està molt actiu espiant als catalans.

No sols ens espia l’estat espanyol amb Pegasus (de la israeliana NSO https://www.nsogroup.com/ ), també la Generalitat ens espia (d’una manera semblant) mitjançant l’aplicació d’intercepció de les comunicacions SILTEC proporcionada per una altra empresa que comercialitza tecnologia israeliana EXCEM (https://excemtech.com ).

EXCEM no sols proporciona la plataforma d’intercepció sinó que gestiona també el funcionament i el manteniment (privatització de l’espionatge policial) mitjançant contractacions bastant opaques, de fet des de el contracte de 2017 (per valor de 4.084.000€) sols apareix un del suport i manteniment del SILTEC (351.221€)
EXCEM dona també servei a AENA i al Govern d’Andorra per espiar als seus ciutadans.
No podem docs avaluar quin us s’ha donat al “catalanpegasus”, perquè no hi ha dades accessibles, però en la relació de contractes menors de la Generalitat hi ha tot un seguit de set contractes a l’empresa DARA Informàtica per el subministrament de fungible per el SILTEC, no es detalla massa l’objecte del contracte, però en varies es diu que son DVD’s per el SILTEC, concretament 29.900 DVD entre 2016 i 2021 i si considerem que el gruix dels altres contractes de material “fungible” consisteix sobretot en DVD (els sobres son molt barats), llavors els més de 30.000€ gastats a DARA correspondrien aproximadament a 77.000 DVD’s, que a 4,7 GB de capacitat fan 361.900GB o sia 362 terabits, s'ha de tenir en conte que el robatori de dades al Clinic ha estat de 4 terabits.
Així docs el sistema SILTEC podem dir que no ha estat ociós i que els darrers anys (al menys fins el 2021) s’a mantingut bastant actiu. 

http://negreverd.blogspot.com/2022/04/el-pegasus-catala-el-sistema.html
http://negreverd.blogspot.com/2017/09/el-sistema-dintercepcio-de-las.html
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada