14 de maig 2017

Els Mossos d'Esquadra i la seva Open Data.El cos de policies del Govern de Catalunya, seguint la moda i una mica la legislació (transparència) a obert un apartat de “open dates” al seu web (http://mossos.gencat.cat), evidentment són les dades que ens volen facilitar i que creuen convenient (inofensiu) facilitar-nos, però no deixen de ser interessants i no està de més donar-lis un cop d’ull.
Les dades estan disponibles en tres formats: xls, csv i json (les xls serien les més accessibles per el personal amb coneixements normalets, s’obren amb un full de càlcul), estan disponibles per diversos anys (segons la dada), entre el 2011 i el 2017 (no totes per tots els anys). El procediment de descarrega és una mica empipador, doncs s’ha d’anar fent any a any, dins dels fitxers les dades estan per cada més i per organismes policials territorials (segons el fitxer...).
La informació està dividida en  7 grans blocs: dades organitzatives; activitat institucional; activitat policial, dades delinqüencials; suggeriments, agraïments i queixes; activitats de prevenció; i violència masclista i domèstica.


Alguns dels apartats o be no tenen massa interès o son molt raquítics, per exemple l’apartat de la violència masclista i domèstica les dades no estan territorialitzades i es donen per trimestre i no per mes. El de l’activitat institucional dona sobretot dades sobre les xarxes socials dels mossos, de Facebook, Flicr, Youtube i Slideshare, i, naturalment, de Twiter... D’altres tenen més interès (al menys per altres).

Dades organitzatives: hi han dades del personal operatiu territorialitzades, de vehicles i de comissaries (bastant exhaustiu).
 
PERSONAL OPERATIU - PER ÀMBIT TERRITORIAL 2016

Àmbit territorial
Mosso/a
Caporal/a
Altres caps
Total
No comarcalitzat
1657
482
315
2454
RP Camp de Tarragona
430
85
42
1426
RP Central
270
66
36
909
RP Girona
530
104
47
1864
RP Metropolitana Barcelona
1258
158
108
3087
RP Metropolitana Nord
701
118
58
2961
RP Metropolitana Sud
662
114
48
2289
RP Pirineu Occidental
123
31
17
448
RP Ponent
263
53
43
947
RP Terres de l'Ebre
124
33
17
484
Total
6018
1244
731
16869


Activitat policial: temps d’espera, temps de resposta, mitjana diària de patrulles, incidents atesos, hores de servei, trasllats de presos i control d’esdeveniments esportius... Així podem saber que els mossos van dedicar, el 2016, 506 hores en el control de les cavalcades de reis, o en quins partits de futbol van haver els 4 detinguts del 2016 (el 2017 no n’han fet cap)... És interessant veure com defineixen els incidents atesos (sub àmbits en deuen ells), així, dins l’àmbit de convivència veïnal i molèsties en espais públics, descriuen un subàmbit de “problemes amb els clients” és tota una declaració, els problemes els generen els clients, mai els taverners o els botiguers...

 
Àmbit
Actuacions
Infraccions llei d'estrangeria
5
Moviments sismics
8
Dispositius especials
10
Explosions
37
Enfonsaments
313
Matèries perilloses
318
Incidències meteorològiques
392
Subministraments bàsics
924
Medi ambient
2.964
Gestió de l'ordre públic
2.965
Custòdies i trasllats
3.864
Vehicles
4.635
Transport públic
6.308
Àmbit de protecció del menor
7.539
Ordres judicial / policials
10.090
Incendis
11.572
Activitat policial
22.412
Àmbit d'activitat administrativa
47.971
Activitat assistencial
86.520
Trànsit
89.187
Convivència veïnal i molèsties en espais públics
148.034
Actuacions relacionades amb fets delictius
228.070

674.138

Dades delinqüencials: aquí tenim un anodí apartat de denúncies per internet i un molt interessant “fets penals coneguts, resolts i detencions.... aquí podem veure com la major ràtio de detinguts (5) per fets coneguts (1) el 2016 va ser per associació il·lícita (pandora 2), en canvi l’únic delicte de tortura conegut no ha generat cap detenció, ni els 3 (!?) de corrupció als negocis, ni els 222 de protecció de la fauna i els animals domèstics...


En conjunt és molt interessant (podria ser més) i com que moltes de les dades es poden territorialitzar pot donar lloc a conclusions força interesants, a www.negreverd.blogspot.com podeu consultar algunes taules resum elaborades a partir de les dades originals, però el millor és anar directament a http://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/cataleg_dades_obertes/ i elaborar-ne de pròpies.

Ens vigilen, però també podem vigilar al vigilants!.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada