3 de gen. 2018

El CDR de Gràcia, l’Escola del 1-O, l’exclusió, la privatització i la discriminació.


Fa unes setmanes que pels consells escolars, els claustres i les AFA (o AMPAs, com es prefereixi) corre, sense massa impacte, un resum de la reunió del 28 de novembre d’una comissió d’educació del CDR de Gràcia.
És un document anodí, gens emocionant, de dues planes que a primer cop de vista no conté res massa rellevant, el vaig llegir per la curiositat de que deien els del CDR sobre aquest tema.
El primer que em va xocar va ser que s’anomena, no exactament com a participant, a l’Escola Claret, L’Escola Claret és una enorme institució (més de 1.370 estudiants i uns 80 professors) controlada pels Claretians, és una escola privada sostinguda en bona part per les subvencions de la Generalitat (el que en diuen una escola concertada vaja!... jo prefereixo dir-ne privada).
El segon és que la intenció del document sigui “garantir, com a mínim, l’educació que teníem abans de l’1-O”...(?)
Després d’anys de govern de Convergència i del tripartit vàrem  arribar a la crisi amb una escola pública exhausta i desmoralitzada, sense forces per afrontar tota la problemàtica que els queia a sobre, les retallades i els tancaments d’aules i una deriva conservadora i classista en molts claustres.
El regnat de l’opusiana Meritxell Ruiz consellera entre 2016 i juliol de 2017 (JuntxSi) va deixar un seguit de tancaments d’aules, afavorint les aules de la privada, la caiguda del finançament de la pública i manteniment financer de la privada (180M€), la seva successora, fins el 155, Clara Ponsati no va mostrar gens de tendència a canviar de rumb... ara ens queda per veure com serà la nova Conselleria que ha de sortir de les eleccions del 155, no hi ha massa esperança, donada la previsible composició del govern sortit de la victòria ERC/JxC.
Com indicador del que pot acabar essent tenim la distribució de vots en la petició de retirada de les subvencions a la privada que discrimina segons sexe (30 escoles, 16 concerts, 30M€ l’any), la proposta no va tirar endavant per la unió de JxS i PP (Ciutadans sorprenentment es va abstenir)... en la defensa de la privada JxS s’alinea amb la dreta més espanyolista.

PERÒ QUINA ERA L’ESCOLA QUE TENIEM ABANS DEL 1-O?.

Abans del 1-O teníem una escola que avançava vers la privatització del servei públic sota la ideologia neoliberal!

-Política de tancament d’aules (fins i tot de tancament d’escoles) afavorint a la concertada (perdó privada). La retallada d’aules afecta 3 vegades més a la pública que a la privada. Això dona avantatges competitives a la privada en un marc de reducció de la xifra d’alumnes.
-L’escola privada cerca un benefici pel titular de l’activitat, potser en la majoria no és un benefici monetari, sinó en forma d’intangibles (rellevància i control social).
-Subfinançament de l’escola pública i manteniment de la privada, la retallada a la pública arriba casi al 20%, mentre que a la privada es queda en el 4,5%.

Abans del 1-O teníem una escola que discriminava per classe social!

-A la Ciutat Vella el 100% dels centres públics de secundaria i el 81,8 de primària són “d’alta complexitat”, a Nou Barris el 50% i el 48%, mentre que a l’Eixample, a les Corts, a Sarrià i a Gràcia no hi ha cap d’aquests centres, això es superposa milimetricament amb la renda familiar disponible d’aquests barris.
-Els centres “d’alta complexitat” són socialment homogenis, està demostrat que les noies i els nois desfavorits econòmicament milloren en centres heterogenis socialment. Els centres “d’alta complexitat” son guetificants i perpetuen les desigualtats. Els alumnes dels barris amb més centres “d’alta complexitat” és on els percentatge de noies i nois que no superen les proves de competències bàsiques és més alt.
-Cal afegir que hi ha una barrera important per l’accés igualitari (de fet la escola privada mai ha volgut majoritàriament, tenir un accés igualitari), són el cost de les activitats complementàries, les “aportacions voluntàries” i els preus de menjador.


Abans del 1-O teníem una escola que discriminava als alumnes per l’origen:

-A Barcelona hi ha un 13% d’alumnes estrangers, en tots els nivells d’educació l’escola pública es fa càrrec d’un major percentatge (des del 24,2 a infantil, fins 20,6 a ESO), amb l’agreujant de que a Barcelona l’ escola privada supera a la pública (58,6 privada, 41,4 pública). És evident que hi ha una barrera que discrimina a les noies i els nois estrangers.
-Caldria veure dins del percentatge de nens estrangers com es distribueixen els de la UE, EUA, Canada i Japó (al voltant del 3%), així com la seva llengua materna.... per poder avaluar d’una manera fina la discriminació per origen, que pot tenir una biaix gradual segons la procedència concreta.
-La major part dels centres concertats són de titularitat religiosa (més o menys llunyana, més o menys evident) el pes de la religió dins del currículum és un altra factor de discriminació.

I A GRÀCIA QUÈ COM ERA LA ESCOLA D’ABANS DEL 1-O?.

A Gràcia la situació és semblant a la de la resta de Barcelona (i de Catalunya): gran pes de la privada, renda alta i discriminació classista i per origen.
Gràcia és el quart districte per renda familiar disponible (davant te només Sarrià, les Corts i l’Eixample). A Gràcia hi han 5.000 alumnes a la pública i 6.300 a la privada, malgrat això les escoles públiques de Gràcia tenen el 14,5% de l’alumnat estranger i les privades el 4,4.


A Gràcia, com a d’altres barris hi ha diferències entre les escoles d’un mateix sector, especialment el que es sol considerar “escoles públiques especials” cobejades per els pares inquiets i preocupats per la formació dels seus fills, podeu veure el tema tractat amb més detall a http://negreverd.blogspot.com.es/2017/06/la-hipocresia-dels-bonistes-i-el-volem.html.
A les taules que segueixen tenim més dades sobre els diversos biaixos d’exclusió a les escoles del barri:
 
Els alumnes del concertat 1 tenen un perfil socioeconòmic com els de les EP 1, 2 i 3, segurament es tracta de l’escola Marillac.

AIXI DONS...

L’escola del 1-O empudega privatització i neoliberalisme.
L’escola del 1-O empudega exclusió per classe.
L’escola del 1-O empudega discriminació per origen, cultura i creences.
L’escola del 1-O empudega discriminació per sexe.
L’escola del 1-O converteix la “innovació” en marketing i dominació.

L’ESCOLA DEL 1-O EMPUDEGA ABURGESAMENT I CAPITALISME.

De debò voleu defensar-la?

@@@@@@@@@@@@
Més info:
Informe sobre la segregació escolar a Catalunya volums I i II, Sindic de Greuges 2016.
Oportunitats educatives a Barcelona 2016, versió actualitzada a juny de 2017, Ajuntament de Barcelona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada