12 de jul. 2018

Els mossos que ronden de paisà al voltant nostre...


Com cada any ha sortit el concurs per cobrir les necessitats de vestuari de paisà per els mosso d’esquadra (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=33520976&reqCode=viewCn), aquest vestuari serveix per compensar als mossos que treballen de paisà per el desgast del seu vestuari i es lliure en forma de vals bescanviables per roba casual, de vestir o esportiva (http://negreverd.blogspot.com/2016/12/els-policies-catalans-sen-van-de.html).

No s’ha resolt encara el concurs, fins ara els anterior (2014, 2015,2016 i 2017) es van adjudicar a l’empresa ITURRI SA, especialitzada, entre altres coses en vestuari i calçat militar (http://negreverd.blogspot.com/2016/12/el-vestuari-de-paisa-dels-mossos.html), l’import de partida aquest any és de 789.880€ (el conjunt del 2014 al 2015 va pujar a 3.465.407€).


Una xifra important, però que te altres implicacions, respecte a les feines que fa la Policia de la Generalitat. L’ús de l’uniforme per el mossos d’esquadra està reglat per diverses instruccions la més “recent” és la IT 3/2008 de 29/2/2008 (http://www.elsindi.cat/pdf/juridiques/08_03%20sense_uniform.pdf), on en un annex s’especifica que 15 Àrees, 10 Unitats, 3Divisions i una Comissaria (a més del , poden, en els cassos que es consideri, prestar serveis de paisà i “atès que de manera habitual determinades unitats de la PG-ME porten la seva activitat sense vestir l’uniforme, i atès que aquestes unitats deixen de rebre les peces d’uniformitat amb cadència periòdica, rebran una compensació anual mitjançant un val bescanviable per roba de paisà per tal de compensar-los de l’eventual deteriorament de les peces de roba particulars que utilitzin durant la seva feina”.

Els vals de bescanvi tenen un valor proporcional a la part del temps en el que els mossos actuen de paisà. Els escortes, que han d’anar ben vestits i formals, tenen un val de 364€, els mossos que no son escortes i van el 100% de la jornada de paisà 200€ i així hi ha 9 versions de val d’entre 180 i 20€.

D’aquesta manera podem calcular quants mossos actuen de paisà, d’alguna manera (més o menys hores), 3.006 actuen tot el dia de paisà, si prenem una forquilla de entre el 100% i el 60%, llavors és un total de 3.496 policies, si tenim en conte de que actualment hi ha (més o menys) 17.000 mossos, això vol dir que un 21% són el que popularment s’anomena “secretes” o buròcrates de nivell mitjà o alt ... és impossible saber el percentatge de “secretes” a d’altres policies, però així la primera impressió subjectiva sembla una xifra prou alta, sobretot si afegim els 309 que estan entre el 60 i el 30%. I els 350 que estan entre el 30 i el 10... això suposa que actuen de paisà un total de 4.340... un 26%!.

Pensa que els homes i dones vestits esportivament que pul·lulen al voltant de les manifestacions segurament reben un val de més de 100€ per vestir-se de “radical” (més o menys)... i que els que potser et segueixen i esbrinen la teva vida personal i social segurament en reben 200, no és molt.

Es improbable que els vals es puguin bescanviar a les botiges de segona ma, o de roba mes “informal” que no sigui estil Decathlon (l’estil preferit dels pul·luladors), així que segurament per “caracteritzar-se” en condicions deu haver un fons de rèptils per adquirir roba i complements més mimetitzats i en condicions, de tota manera customitzar l’estil Decathlon amb complements diversos no ha de ser massa car.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada