28 d’oct. 2020

Grillons, manilles i cadenes: contencions mecàniques, electròniques, químiques… i psicològiques. 1-CAT, 2-CAST

1.-Grillons, manilles i cadenes: contencions mecàniques, electròniques, químiques… i psicològiques.

 

Amarrado al duro banco
De una galera turquesca,
Ambas manos en el remo
Y ambos ojos en la tierra

 

Luis de Góngora.

https://www.upf.edu/todogongora/poesia/romances/037/

 

Molts son els bancs als que estem lligats: el banc de l’escola, el llit de l’hospital, la cel·la de la presó, del treball… i molts els remers forçats, els galeots: els dements amb Alzheimer, els diagnosticats de diverses síndromes, els presos, els menors tutelats, els escolars… també son diverses les cadenes, de metall com les manilles, de tela o de plàstic com les diverses eines de contenció físiques i la cada cop més estesa i emprada contenció química, multitud de molècules estabornidores que son al mateix temps un excel·lent negoci.

Volem parlar però sobretot de les mes velles de les contencions la purament física, els grillons i les manilles.

 

Els orígens:

 

No hi ha registres de les primeres contencions que eren de materials vegetals o d’origen animal, però la “contenció perllongada” cal situar-la en un mon on ja està establerta la propietat privada i molt probablement l’agricultura, el manteniment de persones captives per llargs períodes (o per vida) sembla que ha d’estar vinculada a la seva explotació, a l’esclavatge.

Tampoc tenim massa informació sobre l’aparició de la cadena, però és un objecte complex, probablement el seu us com coerció és anterior a d’altres usos. A l’antic testament de la Bíblia (per altra part una font relativament fiable) es parla de grillons metàl·lics de fa 2700 anys, encara que la primera cadena com objecte data de fa uns 2300 anys.

Els arqueòlegs han trobat a diversos enterraments esquelets de desafortunats esclaus que, ni en la mort, es van lliurar dels grillons!! (https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descubierto-esqueleto-epoca-etrusca-grilletes-tobillos_10858 ).

 

Els grillons:

 

Els grillons van ser un sistema de dominació que va durar segles, bàsicament era una cadena que unia unes argolles tancades sobre turmells, canells, coll, cintura... els manufacturaven ferrers i serrallers locals, però amb la eclosió del capitalisme industrial i l’extracció de recursos a les colònies els grillons van passar a ser un “be de consum massiu”.

Ens fixarem en la empres HIATT and Cia de Birmingham (https://www.handcuffs.org/hiatt/index.html#Introduction ), aquesta empresa fundada el segle XVIII, concretament el 1780, als directoris del segle XIX consta com fabricant de “ferros per delinqüents, panys, manilles i collars per cavalls i gossos”, una descripció força il·lustrativa, HIATT va liderar el mercat de grillons durant el XVIII i bona part del XIX tan al Regne Unit com fora d’ell.

Per avaluar l’abast del negoci dels grillons cal dir que, estimacions conservadores, el nombre de persones segrestades per esclavitzar-les en les vies transsahariana i transatlàntica (encara que la transatlàntica va ser molt més intensiva sobretot al llarg del XVIII i el XIX) es xifra en 40 milions, el nombre de grillons per aquest tràfic, encara que es reciclessin (maleïda sostenibilitat), ha de ser un numero de al menys 8 xifres.

Bona part d’aquests beneficis van a anar a parar a HIATT. Cal tenir en conte que el Regne Unit va monopolitzar el tràfic al llarg del segle XVIII, desprès d’aconseguir “l’Asiento  de Negros” al tractat d’Utrecht, com compensació per deixar que els borbons regnessin a Espanya després de la guerra de successió.

L’esclavatge va ser la base de la revolució industrial europea, no sols per l’ús de la ma d’obra esclava en l’extracció de matèries primeres a les colònies americanes, sinó també per un mercat d’articles elaborats destinats a les estructures estatals depredadores que col·laboraven en la captura i conducció dels esclaus, especialment armant exercits esclavistes amb l’excedent d’armes obsoletes en acabar les guerres napoleòniques. Dins d’aquest mercat, els grillons europeus van ocupar un lloc gens menyspreable (https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/12-_la_trata_negrera-precondicion_del_capitalismo_industrial.pdf ).

 

Les  manilles modernes:

 

Les manilles segons les defineixen el Mossos d’Esquadra als seus plecs de condicions son “Les manilles són un instrument d’ús policial en determinades detencions amb la intenció d’immobilitzar i conduir el detingut en el seu trasllat, millorant la portabilitat i la seguretat dels policies. La manilla ha de permetre adaptar-se a diverses mides de canell i ha de poder-se bloquejar per evitar lesions al canell. Han d’estar fabricades amb materials metàl·lics d’alta resistència tipus acer o similar, amb un acabat en níquel no susceptible de cap tipus de corrosió i òxid. Ha d’estar formada per dues parts simètriques unides entre si per un sistema de frontissa que la converteixi en una única peça. Ha de disposar d’un tancament que s’ha d’accionar mitjançant una clau i un segon sistema de bloqueig que s’accioni amb l’altra extrem de la mateixa clau”.

Les manilles apareixen amb la primera policia moderna, una institució centralitzada, amb una escala de comanament ben definida, uns protocols d’actuació concrets, unes competències extenses centrades en el control social de la població dominada, professionalitzada i amb instruments burocràtics (els fitxers policials) que no han fet més que créixer en abast, organització i tractament.

Els grillons deixen de ser una eina eficient, hi ha moltes detencions de durada curta, cal treure i posar els grillons diferents vegades. També hi han de persones molt diferents, els grillons son difícils de tancar per problemes mecànics i no s’adapten als canells de tots els subjectes a detenir.

És en aquest marc que el 1862 W.V. Adams patenta les primeres esposes ajustables, i, a partir d’aquest primer model la cosa es va anar perfeccionant amb les millores d’Orson Phelps (1866), de John Tower (1874)... fins que el model de manilles va quedar pràcticament  fixat per George Carney (1912), aquest darrer model, amb poques modificacions és el que s’utilitza ara mateix.

Les manilles esdevenen objectes de producció industrial presents a tot el mon, el mercat el dominen un grapat d’empreses del sector de la seguretat i l’armament (ASP, Peerless, Smith & Wesson, VIPEREK, MTECH...). A l’Estat Espanyol hi ha un important fabricant, es tracta de Larrañaga y Elorza SA, fundada el 1918 com fabricant de pistoles (subsidiària de Star), el 1921 decideixen dedicar-se a les manilles, actualment es situa entre els 5 primers fabricants del mon, venen a més de 90 països, el 2019 va vendre 80.000 manilles de la seva marca Alcyon (https://www.alcyon.es/es/ ).

 

Les manilles «catalanes»...

 

A Catalunya hi han al voltant de 50.000 manilles en mans de diferents cossos, 16.900 mossos (2019), 10.700 policies locals (2019), 12.527 agents de seguretat privada (2015) i 6.600 membre de les Forces de Seguretat de l’Estat... no comptabilitzem (perquè no disposem de dades) les manilles en mans d’altres organitzacions repressives, com els membres de la Policia Militar o determinats cossos especials de l’exercit o dels serveis d’informació de l’estat, 50.000 manilles que, en un moment o altra subjecten a algú al «duro banco»...6.5 manilles per cada 1.000 habitants!!.

La única manera de rastrejar les manilles adquirides a Catalunya són els plecs de condicions per les adquisicions, rastrejar els contractes menors (fins 15.000€ més IVA en subministraments) és molt més complicat (sol estar agregada per ens, organisme i mes). La policia local segurament (menys potser Barcelona) fa totes les adquisicions per contracte menor i les dels organismes de l’estat son encara més difícils de seguir, els concursos de la policia catalana, en canvi son fàcilment rastrejables (https://contractaciopublica.gencat.cat/).

A Catalunya els Mossos d’Esquadra, des de 2015, han comprat 4.215 manilles, per un import de 35.000€... manilles per trasllats penitenciaris, manilles de frontissa i manilles d’un sol us (de material plàstic molt més econòmiques). Si descomptem les manilles d’un sol us, ens queda un cost unitari de 44€ per unitat, així el valor total, molt aproximat, de les 50.000 manilles utilitzades a Catalunya puja a més de 2 milions d’euros.

 

Manilles i tecnologies de d'informació i comunicacions, les TIC.

 

Fa ja temps que hi han un tipus de manilles que disposen de sensors diversos, GPS, sistemes de control... son els braçalets de geolocalitzacio per usos penitenciaris (http://negreverd.blogspot.com/2015/12/la-preso-electronica-sense-murs-sense.html), estris que en un principi s’utilitzaven per agressors sexuals, però que als EUA s’han anat estenent per controlar «llibertats» condicionals.

La «crisi» del COVID ha variat la situació, al estendre el seu us al control dels confinaments, sobretot dels refractaris a aquestes mesures. Així a Singapur, Bahrain, Kuwait, Austràlia, i dos estats dels EUA, Kentucky i Virgínia Occidental als refractaris a la quarantena se’ls col·loca obligatòriament un braçalet GPS per localitzar-lo.

Hi han unes tecnologies de perfil més baix per el control de les quarantenes, lligades a polseres amb codis QR de les persones sotmeses a aquest control, el QR es lliga a diferents mesures, incloses selfies del portador i de la polsera, aquests mètodes son corrent a l’Àsia especialment eficients son les de Hong Kong i Malàisia (https://news.bloomberglaw.com/white-collar-and-criminal-law/covid-19-created-a-bigger-market-for-electronic-ankle-monitors).

Un altre efecte del COVID ha estat l’excarceració electrònica de presos «no violents», segons estimacions el nombre dels «excarcerats electrònics» amb aquestes mesures de control ha augmentat en un 30% durant aquests mesos...

A part dels seus evidents efectes en el control social aquests tipus d’instruments tenen un efecte extra, el de acostumar-nos a unes formes «benèvoles» de control.

 

Les manilles químiques.

 

És un camp cada cop més extens i més aprofundit, afecta des de escolars diagnosticat amb el «TDH» fins ancians amb diversos diagnòstics, des de menors tutelats per l’estat, fins a presos, interns psiquiàtrics... i a la llarga, o segurament a la curta, a tota la població.

La tendència a banalitzar la «contenció química» és cada dia més patent fa uns dies dos guàrdies urbans van ser mossegats per una persona que volien detenir, a la nota del diari diu «según el consistorio al detenido se le aplico contención farmacológica por su estado de agitación»...

 

I finalment.

 

Qui més qui menys està «amarrado a un duro banco», bancs escolars, hospitalaris, carceraris... els grillons amb TIC i les contencions farmacològiques son les seves versions més recents.

Durant la pandèmia, amb la excusa de la salut pública, l’estat a guanyat arreu espais de control, i quan l’estat conquesta un espai que se li escapava, rarament fa marxa enrere.

L’efecte més pervers dels grillons físics, TIC i químics és que acabem acceptant-los i, que no sols els donem la benvinguda sinó que nosaltres mateixos ens els posem.

 

Nota: hem deixat a un costat les “contencions toves” de tela o plàstic acolxat, amb tancament velcro, o els llençols immobilitzadors emprats a hospitals, centres de menors, residencies de gent gran... perquè igual que la contenció química, son un tema molt extens que donaria per més del que cap a un petit article com aquest.

 

2.-Grilletes, esposas y cadenas: contenciones mecánicas, electrónicas, químicas … y psicológicas.

 

Amarrado al duro banco
De una galera turquesca,
Ambas manos en el remo
Y ambos ojos en la tierra

 

Luis de Góngora.

https://www.upf.edu/todogongora/poesia/romances/037/

 

Muchos son los bancos a los que estamos atados: el banco escolar, la cama del hospital, la celda de la cárcel, el trabajo… y muchos los remeros forzados los galeotes: los dementes por Alzheimer, los diagnosticados por diferentes síndromes, los presos, los menores tutelados, los escolares… también son diversas las cadenas, de metal como las esposas, de tela o plástico como las diferentes herramientas de la “contención física benevolente” y la cada vez más extendida y empleada contención química, multitud de moléculas aturdidoras que son, al mismo tiempo un excelente negocio.

Pero aquí queremos hablar sobretodo de las más viejas y menos modernas la puramente física, los grilletes y las esposas.

 

Los orígenes:

 

No hay registros sobre las primeras contenciones, eran de materiales vegetales o de origen animal y no han aparecido restos, per la “contención prolongada” hay que situarla en un mundo donde ya está establecida la propiedad y muy probablemente la agricultura, el mantenimiento de personas cautivas por un largo período (o de por vida) parece que ha de estar vinculado a su explotación, a la esclavitud.

Tampoco tenemos mucha información sobre la aparición de la cadena, las cadenas son objetos complejos y probablemente su uso coercitivo es anterior a otros usos. En el antiguo testamento de la Biblia (por ora parte una fuente relativamente fiable) se habla de grilletes de hace 2.700 años, aunque la primera cadena hayada data de unos 2.300 años.

Los arqueólogos han encontrado en diversos enterramientos esqueletos de desafortunados esclavos que, ni en la muerte, se libraron de sus grilletes (https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descubierto-esqueleto-epoca-etrusca-grilletes-tobillos_10858 ).

 

Los grilletes:

 

Los grilletes fueron un sistema de dominación que duro siglos, básicamente era una cadena que unía dos argolles cerradas en los tobillos, muñecas, cuello, cintura... los manufacturaban Herreros y cerrajeros locales, pero con la eclosión del capitalismo industrial y la extracción de recursos de las colonias los grilletes pasaron a ser un “bien de consumo masivo”.

Nos fijaremos en la empresa HIATT and Cia de Birmingham (https://www.handcuffs.org/hiatt/index.html#Introduction ), esta empresa fundada en el siglo XVIII, concretamente en el 1780, en los directorios de empresa del siglo XIX consta como “fabricante de hierros para delincuentes, cerraduras, esposas y collares para caballos y perros”, una descripción muy ilustrativa , HIATT lideró el mercado de los grilletes durante el XVIII y buena parte del XIX, tanto en el Reino Unido como fuera.

Para evaluar el alcance del negocio de los grilletes hay que decir, que según estimaciones conservadoras, el número de personas secuestradas para esclavizarlas en las rutas transatlántica i transahariana /aunque la transatlántica fue más intensiva sobretodo a lo largo del XVIII y XIX) se cifra en 40 millones, el numero de grilletes necesarios para este tráfico, aunque se reciclasen (maldita sostenibilidad) ha de ser un numero de, al menos, 8 cifras.

Buena parte de estos beneficios fueron a parar a HIATT y empresas parecidas. Hay que tener en cuenta que el Reino Unido monopolizó el tráfico a lo largo del siglo XVIII, después de conseguir el “Asiento de Negros” como consecuencia del tratado de Utrecht, como compensación por dejar que los Borbones reinasen en España después de la guerra de la Sucesión.

La esclavitud estuvo en la base de la revolución industrial europea, no solo por el uso de la mano de obra esclava para la extracción de las materias primas en las colonias americanas, si no también como mercado para unos artículos elaborados destinados a las estructuras paraestatales (o estatales) depredadoras nativas que colaboraban en la extracción y conducción de los esclavos desde el interior del continente, especialmente armando a los ejércitos esclavistas con el excedente de armas obsoletas después de las guerras napoleónicas. Dentro de este mercado los grilletes europeos ocuparon un lugar nada despreciable (https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/12-_la_trata_negrera-precondicion_del_capitalismo_industrial.pdf ).

 

Las esposas modernas:

 

Las esposas según las definen los Mossos d’Esquadra en sus pliegos de condiciones son “las esposas son un instrumento de uso policial en determinadas detenciones con la intención de inmovilizar y conducir al detenido en su traslado, mejorando la portabilidad y la seguridad de los policías. Las esposas han de adaptarse a diversos tamaños de muñeca y han de poderse bloquear para evitar lesiones en las muñecas. Han de estar fabricadas con materiales metálicos de alta resistencia tipo acero o similares, con un acabado en níquel no susceptible a ningún tipo de corrosión y oxidación. Han de estar formadas por dos partes simétricas unidas entre si por un sistema de bisagra que la conviertan en una única pieza. Ha de disponer de cierre accionado mediante llave y de un segundo sistema de bloqueo que se accione con el otro extremo de la misma llave”.

Las esposas aparecen con la primera policía moderna, una institución centralizada, con una escala de mando bien definida, unos protocolos de actuación , unas competencias extensas centradas en el control social de la población dominada, profesionalizada y con unos instrumentos burocráticos (los ficheros policiales) que no han hecho más que crecer  en alcance, organización y tratamiento de datos.

Los grilletes dejan dejan de ser una herramienta eficiente, se producen muchas detenciones de corta duración, es necesario poner y quitarlos muchas veces. También hay personas muy diferentes, los grilletes son difíciles de cerrar y no se adaptan a las muñecas de todas las personas a detener.

Es en este marco que en 1862 W.V. Adams patenta las primeras esposas ajustables, y, a partir de este primer modelo la cosa se fue perfeccionando con las mejoras de Orson Phelps (1866), de John Tower (1874)… hasta el modelo que quedo prácticamente fijado hasta la actualidad, el de George Carey (1912). Este último modelo es el que, con pocas modificaciones, se sigue usando en la actualidad.

Las esposas pasan a ser objeto de producción industrial en serie presente en todo el mundo, el mercado lo dominan un puñado de empresas del sector de la seguridad y el armamento (ASP, Peerless, Smith & Wesson, VIPEREK, MTECH...). En el Estado Español  hay uno de los fabricantes más importantes, se trata de Larrañaga y Elorza, fundada en 1918 como fabricante de pistolas (subsidiaria de Star), en 1921 deciden dedicarse a las esposas, actualmente se sitúan entre los 5 principales fabricantes, venden en más de 90 países, en 2019 vendieron 80.000 esposas de su marca Alcyon (https://www.alcyon.es/es/ ).

 

Las esposas “catalanas”…

 

En Cataluña hay alrededor de 50.000 esposas (puede que más) en manos de diferentes cuerpos de seguridad, 16.900 mossos (2019), 10.700 policías locales (2019),  12.527 agentes de seguridad privada (2016) y 6.600 miembros de las FSE… no se contabilizan (por no disponer de datos) las esposas en manos de otras organizaciones represivas, como los miembros de la Policía Militar, determinados cuerpos especiales del ejército o de los servicios de información del estado. 50.000 esposas que en un momento u otro sujetan a alguien al “duro banco”… 6,5 esposas por cada 1.000 habitantes!!.

La única manera de rastrear las esposas adquiridas en Cataluña son los pliegos de condiciones para las adquisiciones, rastrear los contratos menores (hasta 15.000€ más IVA) es más complicado (suelen estar agregados por ente organismo y mes). La policía local, seguramente con la excepción de Barcelona, hacen las adquisiciones por contrato menor, y las adquisiciones del estado son más difíciles de rastrear y además están agregadas por todo el territorio. Los concursos más fáciles de seguir son los de la policía catalana (https://contractaciopublica.gencat.cat ).

En Cataluña los mossos, desde 2015 han adquirido 4.215 esposas, por n importe de 35.000€… esposas para el traslado penitenciario, esposas de bisagra y esposas de un solo uso (de plástico y más económicas). Si descontamos las de un solo uso, nos queda un coste unitario de 44€, así que el valor total de las 50.000 esposas utilizadas en Cataluña sube a más de 2 millones de euros.

 

Esposas y las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC.

 

Ya hace tiempo que hay unas esposas que disponen de diversos sensores, GPS, sistemas de control diverso… son los brazaletes de geolocalización para usos penitenciarios (http://negreverd.blogspot.com/2015/12/la-preso-electronica-sense-murs-sense.html), artefactos que en un principio se empleaban para agresores sexuales o muy violentos, pero que cada vez más, sobretodo en los EUA, se usan para el control de la “libertad” condicional.

La “crisis” del COVID ha cambiado la situación, al extenderse su uso al control de los confinamientos, sobretodo de los refractarios a estas medidas. Así en Singapur, Bahréin, Kuwait, Australia, y dos estados de los EUA, Kentucky i Virginia Occidental a los refractarios a la cuarentena se les coloca obligatoriamente un brazalete GPS per localizarlos.

Hay unas tecnologías de perfil más bajo para el control de las cuarentenas, ligadas a pulseras con códigos QR, el QR se relaciona a diferentes medidas, incluso selfies del portador y de la pulsera, estos procedimientos son corrientes en Asia, especialmente eficientes los de Hong Kong y Malaysia  (https://news.bloomberglaw.com/white-collar-and-criminal-law/covid-19-created-a-bigger-market-for-electronic-ankle-monitors).

Otro efecto de COVID ha sido la excarcelación electrónica de presos “no violentos”, según estimaciones el número de excarcelados electrónicos con estas medidas de control ha aumentado en un 30% en estos meses.

Aparte de sus evidentes efectos en el control social estos instrumentos tienen un efecto “extra”, el de acostumbrarnos a unas formas “benévolas” de control.

 

Las esposas químicas.

 

Es un campo cada vez ás extenso y más profundo, afecta desde escolares diagnosticados con “TDH” hasta ancianos con diversos diagnósticos, desde menores tutelados por el estado, hasta presos e internos psiquiátricos… y, a la larga, o a la corta, seguramente a toda la población.

La tendencia a banalizar la “contención química” és cada dia más patente, hace unos días dos policías locales de Barcelona fueron mordidos por una persona a la que querían detener, en la nota periodística se decía: «según el consistorio al detenido se le aplico contención farmacológica por su estado de agitación»...

 

Y finalment.

 

Quien más quien menos todos estamos “amarrados a un duro banco”, bancos escolares, hospitalarios, carcelarios… los grilletes con TIC y las contenciones farmacológicas son su versión más reciente.

Durante la pandemia, con la escusa de la salud pública, el estado ha ganado en todas partes espacios de control, y cuando el estado conquista un espacio que se le escapaba, raramente hace marcha atrás.

El efecto más perverso de los grilletes, físicos, TIC, químicos es que acabemos aceptándolos y que, no solo les demos la bienvenida, si no que nosotros mismos nos los pongamos.

 

Nota: hemos dejado a un lado las “contenciones blandas” de tela o plástico acolchado con cierres de velcro, o las sábanas inmovilizadoras usadas en hospitales, centros de menores, residencias de ancianos, porque, igual que la contención química, son un tema muy extenso que daría para más de lo que cabe en un articulillo como este.

 

1 comentari: