28 de febr. 2023

L’accident del tren d’Ohio, podria passar a casa nostra??

El dia 3 de Febrer va haver el descarrilament d’un tren al poble de East Palestine un poble de Ohio de 4.700 habitants, el tren transportava productes químics perillosos i es va incendiar produint un núvol de fum i la evacuació del poble.

“Controlat” l’episodi, molts veïns es negaren a tornar i al·legaven problemes respiratoris erupcions a la pell i malestars generals, el tema es va enterbolir amb una visita de Trump a la localitat (amb convit a hamburgueses per a tots els bombers), aquest fet i la propaganda del loby químic va convertir en “cospiranoics” als habitants, i bona part de la premsa va mofar-se dels “rednecks” ignorants i espantadissos. 
Però en un comunicat de l’Agencia de Medi Ambient dels EUA (EPA) es donava un llistat dels components que s’havien escapat per la fuita, com es pot veure a les fitxes ERIC, fitxes dirigides a bomber i equips d’emergència, els riscos no son cap broma (informe de la EPA ):

2.-Acrilat de metil (Fitxa de seguretat ERIC https://www.ericards.net/psp/ericards.psp_ericard?lang=4&subkey=19191079 ).
6.- Èter monobutílic d’etilenglicol. ( Fitxa del INSST https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=es&p_card_id=0059&p_version=2 ).Ara be podria succeir una cosa semblant al nostre entorn proper? Tenim dues eines per esbrinar-ho:
1.-El mapa de Protecció Civil de Catalunya https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html on podem situar les industries incloses en la directiva SEVESO i les seves zones d’intervenció i alerta màxima.
2.-En els documents del PLASEQCAT (Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya) https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-especials/plaseqcat/ podem veure els productes que maneguen aquestes industries.
Dels productes del poble d’Ohio hem trobat l’acrilat de metil, l’acrilat de butil i l’isobutilè.
L’acrilat de metil a OXIRIS de Sant Celoni (https://oxirischemicals.com/ ) fabricant d’antioxidants. L’isobutilè també a OXIRIS a Sant Celoni.
L’acrilat de butil a COVESTRO (https://www.covestro.com/es/company/covestro-worldwide/spain )a Pares del Vallès fabricant de polímers diversos.
Aquestes fàbriques necessiten transportar la seva primera matèria per ferrocarril o per carretera per tant és perfectament plausible un accident com el de Ohio, al mapa de protecció civil podem clicar als riscos tecnològics l’apartat de risc transport mercaderies perilloses, i dins d’aquest apartat els de municipis amb risc viari i ferroviari, el resultat és el mapa que s’inclou...
És força interessant dedicar una estona a veure els diferents riscos amb els que convivim, conèixer la nocivitat que es envolta és un bon pas per combatre-la.

CONTRA TOTA NOCIVITAT!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada