10 de des. 2016

Els policies catalans se’n van de compres, primera part: el mossos d’esquadra.

La contractació de subministrament i serveis, a partir dels 18.000€ (sense IVA) és fàcilment traçable, encara que sempre es pot fraccionar una compra superior en vàries de menys de 18.000 o es poden utilitzar, els tristament cèlebres, fons reservats (dels que també disposen les administracions catalanes), en termes generals es pot considerar que el que és públic reflecteix, en termes generals, les polítiques de compres dels diversos departaments de les administracions.

En aquest aspecte és molt interessant seguir la cistella de compres de les policies de Catalunya (els mossos i les policies locals), se’n poden extreure conclusions força interessants. Tant de la línia de cada cos, com de les forces polítiques que els governen, en un cas JuntsxSi i en la segona la totalitat del ventall polític parlamentari/municipalista.


Començarem amb la Policia de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, més endavant mirarem els contractes de les Policies Locals.

Entre el 30/11/2010 i el 30/12/2016 només hem trobat el rastre de 84 contractes, això ens fa pensar que queda molta activitat contractual en zona opaca, fora de la zona de “transparència”, aquesta zona opaca correspon sobretot a la època anterior al 2015, ja que en aquest període sols tenim 9 contractes, mentre que des de el 30/6/2015 en tenim 75.

En aquest període han sortit a licitació un total de 63 milions d’euros, i des de 30/6/2015 50,5 milions. No està gens malament si tenim en conte que totes les factures de menys de 18.000, les despeses de personal i la major part de la despesa corrent queden fora.

La despesa més gran correspon a vehicles, 29,2 milions, correspon al lísing de 1.124 vehicles i a despeses de manteniment. Seguits per l’entrenament i la formació per valor de 3,3 milions, la major part corresponent al manteniment de les galeries de tir. Desprès ve la munició (2,6 milions) i el laboratori policial.És significatiu l’import de la despesa dedicada al laboratori, de 1,7 milions, corresponents sobretot al fungible, sembla que la instrumentació ja està adquirida, especialment el capítol del laboratori biològic, on es fan les anàlisis genètics.

Entre els altres capítols, el més “sorprenent” és la despesa en roba de civil (per operacions de “policia secreta”) que puja a la gens menyspreable xifra de 1,3 milions...

L’apartat de les armes puja “només” a 1,1 milions, encara que en breu les inversions, com veurem més endavant, pujaran ja que estan previstes noves compres.

El “rearmament” del cos dels Mossos d’Esquadra.

Els mossos tenien limitat l’armament amb armes llargues per l’Estat espanyol (desconfiança front forces fora del seu control directa), però arran de l’excusa de l’antiterrorismejihadista (que serveix per justificar qualsevol cosa), ha permès un rearmament autoritzant la compra d’un seguit d’armes llargues i/o de guerra.

Aquesta autorització permet al cos de Policia de la Generalitat agafar funcions de vigilància d’infrastructures, això és un estalvi per l’estat ja que la despesa de personal i equipament els assumeix la Generalitat, també és un indici de la confiança de l’estat sobre la fidelitat dels mossos i la seva posició davant de pronunciaments polítics.


Segons diverses fonts l’estat ha autoritzat la compra de 50 fusells del calibre 308 WIN i 50 més del calibre 338 LapuaMagnum, 50 pistoles del calibre 5.7x28 (es tracta d’un calibre tan especial que el seu cartutx no és utilitzat per cap altra arma del mercat, pot travessar armilles antibales), 400 unitats de fusells del calibre 5.56x45 mil·límetres, 50 subfusells de calibre 4.6x30 mil·límetres (es tracta d’una arma amb cadència de 950 trets per minut, és a dir, amb una velocitat de foc més gran que el fusell d'assalt), 300 escopetes del calibre 12 i 300 subfusells de calibre 9x19 mil·límetres i 500 llançadors de 40 mil·límetres, és a dir, fusells per a llançar projectils “no letals” a les manifestacions.

De moment s’han comprat 72 fusells d’assalt (244.628€), 200 subfusells (578.512€) i 119 llançadors (252.061€).

Complementant aquest armament s’ha dotat al cos de proteccions diverses, a part d’armillesantibala pròpiament policials, s’han adquirit diverses proteccions balístiques, 50 escuts nivell NIJ III, 175 plaques nivell NIJ IV i 216 cascs (610.321€). La protecció balística correspon a la més alta protecció, concretament, segons la NIJ, NationalInstitute of Justice, dels EUA els nivells III i IV de protecció corresponen a la protecció front a munició de calibres militars de fusells d’assalt.

Ja ha un nivell més “de policia” també s’han adquirit 10.783 “defenses” metàl·liques extensibles (defenses és el nom que es dona a l’administració de “seguretat” al que popularment es coneix com porra) per el modest import de 388.188€.

Les compres dels “agents especials” dels mossos:

El nom de “agents especials” no és una burla, així els anomenen als plecs de condicions per adquirir mitjançant arrendament amb opció de compra, de terminals portàtils i mòbils discrets i terminals portàtils lleugers de la xarxa RESCAT, per a agents especials de Mossos d’Esquadra.


En aquests plecs es licita l’adquisició de 228 terminals dividida en tres lots, el lot 1 de 100 terminals de 180g amb bateria, xifrat a nivell 3, el lot 2 de 28 terminals per vehicles (21 en cotxes i 7 en motos, incloent 20 cascs amb sistema d’àudio integrat) i el lot3 de 100 terminals lleugers també de 180g (més senzill que els del lot1). Tot plegat per 838.613€.

També s’han adquirit vals canviables per roba de paisà per valor de 1.266.119€, la roba es divideix en tipus, estil casual, estil “de vestir” i estil esportiu, cada estil tindria la seva situació i el seu sector de població “target”. L’adjudicatària ha de garantir la disponibilitat de roba d’aquests estils per diferents talles i sexes al llarg de la duració del contracte, han estat dos contractes d’un any cada un...

Les pràctiques de la BRIMO:

Hi ha un contracte de poc import, 779.884€ i que és el “servei de l'ús de les instal·lacions i mitjans necessaris per a portar a terme les pràctiques formatives dels agents de l'Àrea de la Brigada Mòbil i el Grup Especial d'Intervenció”.

El lloc demandat ha de discret i ha de tenir circuit de conducció per asfalt,  circuit de 4X4, una plataforma asfaltada i un camp de foc i han de permetre pràctiques d’ordre públic.

Als circuits de conducció ha de permetre el desplegament com a mínim d’un Grup Operatiu (10 vehicles i 70 agents), es podran fer pràctiques de conducció evasiva, conducció en comboi i moviments tàctics en vehicle i a peu.

La plataforma (d’un mínim de 5.000 metres2) ha de permetre pràctiques d’ordre públic de diversos Grups Operatius, amb us d’escopetes policials i artefactes fumígens i lacrimògens i haurà d’estar aprop del camp de foc per fer pràctiques combinades d’evolucions d’ordre públic i “violència urbana”.

El camp de foc ha de tenir un edifici amb diferents nivells, escales interiors i exteriors, balcons i terrasses i instal·lacions d’extinció d’incendis.

La Brigada Mòbil utilitzarà 4 cops al més el circuit de conducció, un cop al més el de 4x4, la plataforma 4 cops al mes i el camp de foc 1 cop al mes. El GEI el circuit 2 cops l’any el circuit de conducció.

El futur tecnològic de la policia de la Generalitat:

No hem trobat cap indici de la compra del “canó sònic”, segurament costava menys de 18.000 o be els van fer una rebaixa per introduir-se al mercat. De moment tampoc els han comprat les controvertides Taser, les pistoles elèctriques, tan desitjades, que moltes Guàrdies Urbanes ja tenen, i tan envejades... als municipis de Barcelona hi han “sueltas” 54 pistoles, els dos que en tenen més són Llinars del Vallès (ERC) i Ripollet(Candidatura Autònoma del Vallès – CUP).

Hi han molts projectes per incorporar tecnologies a la Policia de Catalunya, cada cop l’anàlisi genètic és més demandat, hi ha el projecte d’adquirir 100 Tasers i un canó sònic més potent per muntar en un vehicle... I altres departaments diferents que, com el CESICAT (pròximament Agencia de Cyberseguretat) i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, malgrat no ser formalment policials fan adquisicions de doble us.

Més info a:
http://negreverd.blogspot.com.es/2016/09/historia-de-la-policia-i-les-xarxes-de.html


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada