28 de set. 2017

El sistema d'intercepció de las comunicacions de la policia de la GeneralitatA finals del més d’agost el Departament d’Interior ha tret a concurs un contracte bastant peculiar i amb un pressupost important, 6.914.325€. Es tracta de contractar uns “Serveis integrals d'intercepció i monitorització de les comunicacions per a la Direcció General de la Policia”, és un concurs opac, no es farà públic el Plec de Prescripcions Tècniques, ja que es considera confidencial, és de Tramitació restringida, procediment declarat reservat, per ser àmbit defensa i seguretat segons la Llei 24/2011.
Les empreses han de presentar un documentació prèvia i la mesa de contractació ha de triar entre 5 i 8 per procedir al concurs pròpiament dit. Donades les condicions posades, entre elles l’experiència en “treballs del mateix tipus”, les empreses que poden participar queda summament reduïdes i segurament ja hi ha una “preadjudicació”.

De fet les intercepcions de comunicacions de la Generalitat les ha fet fins ara la empresa EXCEM amb tecnologia israeliana, EXCEM va ser la subministradora dels sistemes SILTEC d’escolta i intercepció i, des de 2010, del seu manteniment i operació (com a mínim 3 contractes per un import total de 666.000€).EXCEM també és el subministrador dels 2 equips VERINT portàtils d’intercepció de mòbils, que suposadament van adquirir el Mossos fa uns anys.
EXCEM és una empresa multinacional, la matriu (amb seu a España) es dedicava al subministrament de ciment per a la construcció, va anar creixent i ara és un conglomerat empresarial present a Espanya, Xina, França, els EUA i ISRAEL, sota el nom d’Excem Grupo 1971, S.A.
EXCEM te diverses divisions: la cimentera, la financera i inmobiliària, la de consultoria i la tecnològica. Dins la divisió de tecnologia és dedica a energia i subministraments (facility), telecomunicacions i seguretat i defensa. EXCEM es proveïdor de l’Exercit Espanyol, de Telefònica i de la Generalitat de Catalunya, també subministra diversos equipaments d’anàlisi per Raig X de fronteres, per exemple al port de Tarragona i de tots els aparells instal·lats a les fronteres espanyoles.
El contracte no és sols per obtenir hardware i software, sinó també per obtenir “suport tècnic i operatiu”, en resum, les feines d’intercepció i monitorització estarà en mans de la empresa privada guanyadora, vist l’historial d’adjudicacions de la Generalitat en temes semblants, el nombre de possibles adjudicataris queda molt reduït.
Al no poder examinar el Plec Tècnic, sols podem tenir una idea a través del Plec Administratiu i el Quadre de Característiques del Contracte (els podeu obtenir a https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=25606796&reqCode=viewCn), d’aquests documents podem deduir algunes de les coses que es demanen:

1.-Integració de programari pel registre remot de terminals informàtics i telemàtics per superar el xifrat de les aplicacions.
2.- Captura d’identitats de terminals mòbils que permeti la concurrència d’operadores monitoritzades.
3.-Captura d’identitats de terminals mòbils que permeti la concurrència de canals per operadora.
4.- Es valorarà que l’empresa adjudicatària aporti el mòdul de desxifrat de l’algorisme A5.1 de telefonia mòbil en temps real i accés al terminal telefònic per transferir programari pel registre remot del terminals mòbils.
5.-Es valorarà que l’empresa adjudicatària aporti la capacitat d’augmentar el número d’identificacions d’interlocutors per sobre dels requeriments del plec (2000).
6.-Capacitat d’augmentar descodificació de serveis natius de proveïdors de comunicació ASP.
7.-Capacitat d’augmentar el tractament idiomàtic per a l’anàlisi de la informació a més dels idiomes català i castellà, idiomes de la Unió Europea, idiomes de la zona geogràfica Àsia, idiomes de la zona geografia d’Orient Mitjà i Magrib.

Es tracta com es pot veure d’una finestra oberta a les comunicacions telefòniques, especialment de les mòbils, però també s’estén a comunicacions per altres mitjans, una finestra més ampla que la que tenen ara (que la tenen), un volta de cargol més en el control social, un pas més vers la dominació ubiqua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada